EKOLOGIA

Bardzo ważnym dla nas aspektem są działania proekologiczne, dla tego też w czasie rozbudowy zakładu priorytetem było wybudowanie nowoczesnej w pełni automatycznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ta pozwoliła minimalizować negatywne skutki naszej działalności na środowisko naturalne.